Rekenaarkursusse

'n Kursus vir die "BC" generasie


Vlak 1


'n Spesiale rekenaarkursus word aangebied vir mense wat sonder rekenaars grootgeword het. Hierdie is ons "vlak 1" kursus en in hierdie kursus dek ons die basiese van Windows, Word, Excel, Internet en Epos. Ons gaan jou nie 'n rekenaarspesialis maak nie, die idee is om jou oor die algemeen meer gemaklik te maak met rekenaars.

Ons belofte: Ons herhaal baie en stadig...

Koste: Vanaf 1 Julie 2014, is die prys van alle kursusse R680 + R20 indien 'n sertifikaat benodig word.

Nota: Jonger mense is ook welkom in hierdie kursus, maar hulle moet aanvaar dat die pas baie stadig gaan wees.


Ander kursusse

(Alle ouderdomme welkom)


Vlak 2


In hierdie kursus dek ons dieselfde inhoud as in die vlak 1 kursus soos bo beskryf, maar met baie meer detail. Hierdie kursus is dus bedoel vir mense wat reeds 'n bietjie kennis en ondervinding van rekenaars het, maar steeds 'n algemene "geletterdheidskursus" wil meemaak.

Koste: Vanaf 1 Julie 2014, is die prys van alle kursusse R680 + R20 indien 'n sertifikaat benodig word.


Vlak 3


In hierdie kursus gaan dit meer oor die rekenaar oor die algemeen bv. foto's vanaf kamera na rekenaar, hoe om 'n "memory stick" te gebruik, brand na CD/DVD's, in-skandeer van inligting, skep van "folders" en "sub-folders" ens.

Koste: Vanaf 1 Julie 2014, is die prys van alle kursusse R680 + R20 indien 'n sertifikaat benodig word.

MS Office:


Die volgende Microsoft kursusse word ook afsonderlik aangebied:

  • MS Word
  • MS Excel
  • MS PowerPoint

Koste: Vanaf 1 Julie 2014, is die prys van alle kursusse R680 + R20 indien 'n sertifikaat benodig word.

Ander kursusse:


Ons bied ook die volgende kursusse aan:

  • Tikvaardigheid
  • Fotografie
  • Pastel

Ons herhaal baie en stadig....